26 Haziran, 2006

ŞEHVAR

Şehvar benim dergimin ve blog'un adı, anlamı İnci, Farsça. İnci'nin Arapçası Lülü, İngilizcesi pearl, Fransızcası perle, Almancası perte

Delikız

19 Haziran, 2006

PEYGAMBERİMİZ'İN ŞEMAİLİ

Güzel Ahlakı:Peygamber Efendimizin insanlığa gönderiliş sebebi, kendi ifadeleri ile “güzel ahlakı tamamlamak” yani insanlığın iç mimarisini ıslah etmek içindir.
Resülullah Efendimiz; her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçak gönüllü idiler. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir kendisinden beklentisi olan kimseleri asla hayal kırıklığına uğratmaz ve onları, isteklerinden tamamen mahrum bırakmazdı.
Üç şeyden titizlikle uzak dururlardı: Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayanı!. Şu üç husustanda titizlikle sakınırlardı: Hiç kimseyi kötülemezler, kınamaz ve hiç kimsenin aybı ile gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazlardı.

Giyim Tarzı: “Peygamber efendimiz bize; elde edebildiğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürmemizi emrederdi”
Hazreti Peygamber’in kıyafetleri şu parça ve çeşitlerden oluşmaktadır: Başlarına sarık sararlardı.Üstlerine giydikleri elbiseleri de -umumiyetle- iki parça olup; üst parçalarına riba, alt parçalarına ise izar denirdi.Kamis ismi verilen önü kapalı entari gibi uzun gömlek giymeyi ise daha fazla tercih ederlerdi. Gerektiği zaman bunların üzerine; cübbe, aba, bürde gibi adlar verilen hırka nev’in den bir kıyafet giydikleride olurdu. Ayaklarına giydikleri ayakkabı çeşidi ise; na’leyn adı verilen sandal tipi pabuçla, huffeyn denen potin veya mest tipi ayakkabılardır. Resulullah Efendimiz giydikleri elbisede her hangi bir renk üzerinde ısrar etmemişlerdir. Beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giymişlerdir. Kendileri iklim icabı beyaz rengi tercih ederlerdi. Pamuktan yapılmış giyecekler yanında yünden yapılmış giyecekler giydikleride olmuştur.
Hazreti Peygamber, cuma ve bayramlarda , yerli ve yabancı heyetleri kabul ettikleri zamanlarda, resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet de kullanmışlardır. Peygamber Efendimiz, yeme ve içmede olduğu gibi, giyinmede de şu hususların titizlikle dikkatten uzak tutulmamasını tavsiye etmişlerdir: “Ey Müminler gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarfediniz. Ancak israfa veya kibir ve gurura kaçmayınız.”

Konuşma Tarzları: Söze, Allah’ın adını söyleyerek başlar ve yine Onun ismini anarak konuşmasını bitirirlerdi. Az söz ile çok mana ifade edecek şekilde konuşurlardı; cevamiul-kelim idiler. Mübarek sözlerinin hepsi bir gerçeği ifade ederdi. Sözlerinde ne bir fazlalık, ne de bir eksiklik olurdu. Konuşurken muhatabına ne kaba davranır, ne de hakaret ederdi.

Ali Yardım/"Peygamberimiz'in Şemaili" Kitabından

15 Haziran, 2006

Kıssa'dan Hisse

Gözyaşları Çok Değerlidir/Mesnevi'den

Günde beş kere kul; “Namaza gel de gözyaşı dök, sızlan.” diye çağrılır, davet edilir.

Müezzinin; “Haydi felaha! Haydi kurtuluşa!” diye nida edişi var ya; işte o kurtuluş, bu ağlayış, bu sızlanıştır.
Sen kimi gamla hastalandırmak istersen, onun gönlüne ağlayış yolunu kapatır, gözyaşlarını kurutursun. O ağlamaz hale gelir.
Bu süretle, gözyaşı dökmediği için, belayı bef’eden bulunmaz bela da, gam da, keder de gelir, gönle yerleşir. Çünkü artık onun sız lanma, gözyaşı dökme şefaatçisi yoktur.
Allah’ım! Birisini beladan kurtarmak ister isen, gönlüne sızlanmayı, yalvarmayı ihsan eder, gözyaşlarına yol açarsın.
Kur’an-ı Kerim’de şiddetli, çetin azaba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki:

“Onlar, tevbe ve istiğfardan geri kaldılar,ağlayıp sızlanmadılar ki, bela onlardan yüz çevirsin,savuşsun gitsin.”
Ağlamadıkları için gönülleri katılaştı. İşledikleri günahlar, kendilerine ibadet gibi görünüyordu.

İnatçı kişi, kendisini suçlu bilmedikçe, nasıl olur da gözleri yaşarır?

Ağlayıp sızlanmanın, Allah’ın nazarında değeri, kadri kıymeti vardır. Ağlayıp sızlanmadaki değer, başka nerede vardır?

Ey ümit, sen şimdi belini sıkıca bağla; ey ağlayan sen de kalk, durma gül.
Çünkü büyük Allah, üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanları ile bir tutmaktadır.

14 Haziran, 2006

Tutulacak Öğütler

Hz.Muhammed
Kişinin lüzumsuz şeyleri terk etmesi,
Müslümanlığının güzelliğindendir.

Hz.Ebubekir
Yöneticin dahi olsa, ondan hakkını
almak istediğin gibi sende onun
hakkını ver.

Hz.Ömer
Allah'a karşı sorumluluk bilincinde
olanları dost .

Hz.Osman
Kalıcı olanı geçici olana tercih ediniz,
kuşkusuz dünya sona erecek ve dönüş
Allah'a olacaktır.

Hz.Ali
Aşırı isteklerine köle olan insan
ömür boyu tutsaktır.

11 Haziran, 2006

İLMİHAL

NAMAZ HAKKINDADIR

Malumdur’ki Allah Teala’yı tevhid,yani Onun varlığını, birliğini bilip tasdik etmek en büyük bir farizadır. Bundan sonra farzların en büyüğü, en mühimi namazdır.Namaz imanın alameti, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, Müminin miracıdır.Mümin bu sayede Hak-Teala’nın manevi huzuruna yükselir.Allah azze ve celle ile rabıtaya geçerek huzura erer.
Bütün hakiki dinler, insanlara namaz kılmalarını emr etmişlerdir.Sevgili Peygamberimiz as. ilk bisetlerinden itibaren namaz kılma kla mükellef bulunmuştu.Biri güneşin doğmasından evvel, diğeride güneşin batmasından sonra olmak üzere iki vakitti. Sonra Mirac gecesinde beş vakit olarak farz olmuştur.Kuran da ve Hadislerde namaza dair bir çok emirler ve tavsiyeler vardır ki, bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük bir ehemmiyet verdiğini gösterir.Ayet’te “Resul’üm! Sana Vahy olunan Kuran ayetlerini güz-elce oku ve namazı erkan ve adabına riayetle kıl, şüphe yok ki namaz; edebe namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işler-den meneder.Her halde Allah Teala’ın zikri –her ibadetten- daha büyüktür.Allah Teala bütün işlediklerinizi bilir.” Namaz ise büyük bir zikirdir. Bir Hadis’tede “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur Peygamberimiz as.
Namaz akıl, baliğ olan her Müslüman için muayyen vakitlerde eda etmesi gereken mühim bir farizadır.Müslümanlar yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla mükelleftir. On yaşına girdiği halde namaza başlamayan çocuğun, velisi tarafından (üç tokat tan ziyade olmamak üzere) el ile hafifçe dövmesi lazım gelir.İnsan bir kere düşünmeli, her an Allah Teala’nın binlerce nimetlerine, inayetlerine nail olmaktadır.Öyle Kerim, Rahim olan mabu’dumuzun nihayetsiz afiyetlerine karşı teşekkürde bulunmak icad etmez mi?. İşte insan, namaz yoluyla bu şükran borcunu ödemeye, mabudunun lütuflarını, nimetlerini nezih bir lisan ile yad ederek kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış olur.

Namaza Dair Bazı Tabirler:

Salat: Namaz demektir.Salat lügatta dua manasındadır.
Tekbir: Allahü ekber demektir.
Kıyam: Ayakta durmaktır.
Kıraat: Kur’anı Kerimden bir miktar okumaktır.
Rüku: Lügatta eğilmek demektir.Lisanı şeriatta; namazda kıraatten sonra eğilerek baş ile arkaya düz bir vaziyet vermektir.
Kavame: Rüku’dan kıyama kalkıp bir kere “Sübhane Rabbiyelazim” diyecek kadar durmaktır.
Secde: Namaz kılarken eğilerek yüzün bir miktarını Hak Teala’ya tazim için yere koymaktır.
Celse: İki secde arasında bir defa “sübhane Rabbiyelazim” denilecek kadar oturmaktır.
Ka’de: Namazda teşehhüt için, yani “ettehiyyatü”yü okumak için oturmaktır.
Rek’at: Namazın bölüklerinden her biri demektir.

Namazın farzları:

Namazın farzları onikidir.Bunların altısı daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır.

- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setri avret
4- Kibleyi istikbal
5- Vakit
6- Niyet

Diğer altısı da, namazın başlanğıcından itibaren bulunması gereken farzlardır.

1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kıraat
4- Rüku
5-Sücud
6- Kaide-i ahire(son oturuş) Devam edecek

MİNİ TEST:

1-)İman kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
a)Bilmek b)Tasdik etmek c)Anlamak d)Bağlanmak
2-)Beş büyük peygamberden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hz.Davut b)Hz.Nuh c)Hz.İsmail d)Hz.Adem
3-) “cennet’in anahtarı…”hadisinin devamı hangisidir?
a)Güzel ahlaktır b)Sadakadır c)Namazdır d)Kelime’yi şehadettır
4-)Hz.Davut Peygamberin oğlu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hz.Yahya b)Hz.Yakup c)Hz.Süleyman d)Hz.Şuayp
5-)İftitah Tekbir’i Namaz için nedir?
a)Sünnet b)Farz c)Vacip d)NafileCevaplar:5-b) 3-c) 1-b) 4-c) 2-b)

09 Haziran, 2006

Bu'da Kırkambar

Matemde Bayraklar Neden Yarıya İndirilir?

Bu geleneğin kökeni eski deniz savaşlarına kadar uzanıyor.O devirlerde her bir savaş gemisinin direğinin tepesinde dalgalanan kendine özgü renkli bir bayrağı vardı. Bir deniz savaşından sonra yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asmak zorundaydı, bunun
içinde kendi bayrağını yarıya çekerek üst’te yer bırakırdı.Günümüzde böyle bir durum söz konusu değilsede, bayrakları yarıya
indirmek bir saygı ifadesi olarak kaldı. Milletlerin matem günlerinde önemli devlet adamlarının önünde, diğer milletlerinde bayraklarını yarıya indirmeleri, mateme katılmak anlamında uluslararası bir gelenek haline geldi. Hangi ulustan olursa olsun
denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirmeleri geleneği, saygının bir ifadesi olarak
günümüzde hala devam etmektedir.

Elma ile tedavi:

Elma başlı başına bir hastane ve eczanedir. Tıbbın tedavi edemediği inatçı, şiddetli migrenleri günde üç elma yiyerek(iyice yıkadıktan
sonra kabuklarıyla birlikte) bir ay içerisinde tedavi edebilirsiniz.Elmaların taze olması, mikroskobik küflerle zehirli olmaması gerekir. Elma, klosterol ile tıkanmış damarlarıda açar.

Güzel Sözler

İnsanlar başaklara benzerler;içleri boşken başları havadadır.Doldukça eğilirler.

Montaigne Soru sormak öğrenmektir

Sokrates

Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler?


Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur.

Saint-ExuperyKelimeler


Berceste: far- 1-Sağlam ve latif 2- Seçilmiş seçme 3-Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize

Berhudar: far- Mutlu.berhudar ol! “iyi günler göresin” anlamında dilek olarak kullanılır

Şehvar: far- İnci

Kırkambar: is- İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer

Mürüvvet: ar- 1- Yiğitlik, kişilik 2-Evlat yüzünden sevinç