18 Şubat, 2007

Kuss Bin Saide'nin Hutbesi

Ey insanlar!
Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz! İbret alınız!
Yaşayan ölür, ölen fena bulur.
Olacak neyse olur.
Yağmur yağar, otlar biter; çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır.
Derken hepsi ölüp gider.
Hâdiselerin ardı arası kesilmez.
Hepsi birbirini kovalar.
Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz; gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var.
Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü bir yüksek tavan.
Yıldızlar yürür, denizler durur.
Gelen kalmaz, giden gelmez.
Acaba vardıkları yerden hoşnud olup da mı kalıyorlar?
Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar?
Yemin ederim, yemin ederim ki,
Allah'ın indinde bir din vardır ki, şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir.
Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır.
Gölgesi başınızın üstüne geldi.
Ne mutlu o kimseye ki, ona iman eder; O da kendisine hidayet eyleye!
Yazıklar olsun Ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta!
Ey İnsanlar!
Hani ya babalar, dedeler, atalar?
Nerede soy sop?
Hani o süslü saraylar ve mermer binâlar yükselten Ad ve Semûd kavimleri?
Hani ya, dünya varlığından gururlanıp da kavmine, 'Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?' diyen Firavun'la Nemrud?"
Onlar, zenginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstün idiler.
Ne oldular?
Bu yer onları, değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı.
Kemikleri bile çürüyüp dağıldı.
Evleri yıkılıp ıssız kaldı.
Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor?
Sakın, onlar gibi gaflete düşmeyin!
Onların yolundan gitmeyin!
Herşey fanidir.
Baki olan ancak Allah'dır.
Ki O, birdir, şerîki ve nazîri yoktur.
İbadet edilecek ancak O'dur, doğmamış ve doğurmamıştır.
Evvel gelip geçenlerde, bize ibret alacak şey çoktur.
Ölüm bir ırmaktır.
Girecek yerleri çok, ama, çıkacak yeri yoktur.
Büyük, küçük hep göçüp gidiyor.
Giden geri gelmiyor.
Kat'i bildim ki, herkese olan, size ve bana da olacaktır.
Ben Allah'a güveniyorum.


delikız

2 yorum:

DİLEK dedi ki...

Hz.Ebu Bekir[r.a.]anlattığına göre Kus bin Saide şunları söylemiştir:'Ey insanlar!Dinleyiniz ve belleyiniz.Bir şeyi bellediğiniz zamanda ondan faydalanınız...Gerçek şudur ki,her yaşayan ölür,her ölen yok olur...Gelmekte olan şey bir gün gelir.Gökte haber,yerde ibretler vardır.Kapkaranlık gece,burçlara sahip sema,vadilerle yarılmış yer ve dalgalı denizler...Kus yemin ederki,Allah'ın elbette bir dini vardır ki,o din Allah'a,sizin bu dininizden daha sevimlidir.Bana ne oluyor ki,insanların daima gittiklerini;fakat geri dönmediklerini görüyorum.Onlar gittikleri yerden hoşnut olmuşlarda kalmışlar mıdır?...Ya da kendi başlarına bırakılmışlar da derin bir uykuya mı dalmışlardır?...Hz. Ebu Bekir daha sonra Kus'a ait şu şiiriokur:
Vardır geçmiş milletlerde bizim için ibret.
Görmedim ölümün kaynağını hem hayret.
Gördüm ki kavmim birbiri ardınca
gitmektedir.
Anladım onların başına gelecek olan gelecektir.

Deli Kız dedi ki...

Peygamberimiz as. ashabıyla oturuyormuş. gençlik günlerinde dinlediği bir şiirden söz etmiş ama pek hatırlayamadığını söylemiş. Ebubekir ra. hatırladığını söylemiş ve güzel hutbeyi okumuş, dilekçim. ardından da o dörtlüğü okumuş. selam ve dualar, korkutucu ve muştucumuz olana ve onun sevdikleri üzerine. evvel ahir selamlar