12 Mart, 2011

zilzal / 99

YER, o [son] müthiş sarsıntı ile sarsıldığında,

ve yeryüzü ağırlıklarını attı[ğında],
...ve insan: "Ona ne oluyor?" diye bağırdı[ğında],
o Gün yer, bütün haberlerini ortaya dökecek,
Rabbinin vahyettiği şekilde.
O Gün bütün insanlar, [geçmiş] fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.
Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek,
kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir.

Hiç yorum yok: