09 Eylül, 2007

şehvar'ın 18. sayısı

Bismillahirrahmanirrahim
Hamd, Allah’a Selam, tüm peygamberlere


Hamd, O Allah’a mahsustur ki, şeytanın hilelerini kullarından uzaklaştırmak suretiyle onlara olan minnetini büyütmüştür. Orucu, dostları için kale ve kalkan yapmak süretiyle şeytanın umduğunu red ve zannını boşa çıkarmıştır. O Allah ki dostları için, orucun hürmetine cennetin kapılarını açmıştır.

O, Allah ki, kullarına peygamber gönderip Kitab’ı indirmiştir. O kitap ki hakkın da ‘Ona ne önünden, ne ardından (hiçbir süretle) batıl yaklaşamaz, o herkes tarafından öğülen ve hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmedir’(Fussılet/42) ayeti varid olmuştur. Öyle ki: ondaki kıssa ve haberler sayesinde düşünenler için ibret yolu oldukça genişlemiştir. Yine o kitap da tafsilatıyla beyan edilen ahkam sayesinde dosdoğru yola nasıl gidileceği, herkese bariz bir şekilde görünmüştür. O kitap helal ile haramı ayırdı. Bu bakımdan o kitap ziya ve nurdur. O kitabın sayesinde insanoğlu gururundan kurtulur. O kitap da kalb(in manevi) hastalıklarının şifası vardır. O kitaba muhalefet eden her hangi bir kaynaktan ilim arayanları, Allah Teala delalete götürür. O kitap Allah’ın kopmaz ipidir, apaçık nurdur. En sağlam kulpu ve insanı hedefine yetiştirici en sağlam tutanağıdır. O kitap azı-çoğu, küçüğü-büyüğü, kısacası bütün hakikatı kendin de toplayan bir kitaptır. O kitabın içindeki hikmetler bitmez ve tükenmez…
Onunla söyleyen , doğru söylemiştir. Ona yapışan, hidayete ermiştir. Onunla amel eden, zaferi elde etmiştir. Nitekim Allah Teala Kuran-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: ‘ hiç kuşkusuz Kuran’ı biz indirdik ve muhakkak ki onu biz koruyacağız’.(hicr/9)
Kalpler de ve Mushaflar da korunmasının sebeplerinden birisi de, devamlı okumak, adabı ve şartlarına riayet ederek tedkikine devam etmek, ondaki zahiri adabı ve batıni amelleri muhafaza etmektir.
**********Mesneviden

-Bu namaz da, oruç da, hac da, Allah yolunda savaş da hep insanın ezeldeki sözleşme inancının şahitleridir.
-Zekat vermek, dostlara armağanlar sunmak, hasetten vazgeçmek, içteki gizli şeye, ezel sırrına şahitlik etmektir.
-Misafir davet etmek, doyurmak, iyiliklerde, ihsanlarda bulunmak; “Ey büyükler, biz de sizin gibi doğru dürüst müslümanız, biz de Allah’ımıza verdiğimiz sözde duruyoruz, biz de sizin gibi iç temizliğimizi belirtiyoruz.” demektir.
-Hediyeler, armağanlar, bir şeyler sunuşlar kime veriliyor ve sunuluyorsa ona; “Ben de seninleyim seni seviyorum.” diye şahitlikten ibarettir.
-Bir kimse mal ile, başka türlü bir vasıta ile hayra çalışsa, o çalışma; “İçimde, gönlümde cömertlik ve iyilik severlik cevheri vardır.” demektir.
-Benim içimde, takva ile cömertlikten ibaret bir cevherim vardır ki, bu zekat ve bu orucun ikisi de ona şahittir.
-O oruç der ki: “Allah’ım, bu kişi helal lokmayı bile senin emrine uyarak yemedi. Susuzken su içmedi, bu kişi nasıl olur da harama et atar?”
-Verdiği zekat der ki: “O çok sevdiği kendi malından ayrıldı, yoksula verdi. Bu adam, eline fırsat düşünce nasıl olur da hırsızlık yapar?”
-Fakat bu işleri, bu iyilikleri, gösteriş için, insanları aldatmak için yapıyorsa, o iki şahit, Hakk’ın ilahi adalet mahkemesine kabul edilmezler.

Evlerimize bolluk ve bereketin aktığı, kalplerimizde maneviyatın coştuğu Rahmet ayı Ramazan’a ulaştık, Allah’ın izni ile. Gündüzünde ve gecesinde ayrı ayrı feyz olan bu berekli aydan inşallah hakkı ile nasiplene biliriz. Rabbim hepimizin ibadetlerini kabul ve makbul eylesin. Amin. Derginin bu sayısını genel olarak Ramazan ve oruç’a ayırdım. İlk sayfada İhyadan ve Mesneviden alıntılar. İkinci sayfada Mustafa İslamoğlu’na ait bir yazı, üçüncü sayfada Halil Güvenç hoca, diğer sayfalarda da inşallah ilginizi çekecek yazılar bulacaksınız…. Allah’a emanet olun. Evvel Ahir Selamlar

şehvar 1

Hiç yorum yok: