10 Eylül, 2007

Soru Ve Cevap

Soru 1- İftarda ne demek icap eder?

Cevap: Peygamber (s.a.v) orucunu açarken (iftarda) şöyle buyururdu: “Allah’ım senin için oruç tuttum, rızkınla orucumu açtım, yarın oruç tutmaya niyet ettim.” Bizim de peygamber efendimize uyarak bunu söylememiz sünnettir.Soru 2- Kendi memleketinden iki saat önce akşam olan Pakistan gibi doğu bir ülkeye uçak ile giden kimse orucunu nasıl tamamla-yacak, yani pakistan’da güneş battığı zaman onlarla birlikte mi orucunu açacak yoksa içinde oruca başladığı Türkiye halkıyla birlikte mi orucunu açacaktır?

Cevap: Oruca niyet edip kendi memleketinden birkaç saat önce akşam olan doğu ülkelerinden birisine uçak ile giden kimse her ne kadar gününden birkaç saat kısalırsa da gittiği memlekete göre orucunu açacaktır. Yani orada güneş battığı zaman orucunu açacaktır. Oranın halkı gibi aynı şekilde namazını kılacaktır. Yine batı ülkelerinden birisine giderse, gittiği memlekete göre orucunu tutacak( gün uzasa da ) namazını kılacak.Soru 3- Oruçlu iken göze merhem sürmek veya damla damlatmak caiz midir?

Cevap: Oruçlu olan kimse göze merhem sürebildiği gibi damla da damlatabilir. Bunun için hiç bir mani yoktur. Fakat burna damla damlatmak, hiç şüphe yok ki orucu bozar.Soru 4- Ramazan-ı Şerifte lokanta ve meşrubat yerlerini açıp çalıştırmak caiz midir?

Cevap: Ramazan-ı Şerif Müslümanların en mukaddes ayıdır. Bu ay, her müminin hürmet etmesi icab eden bir aydır. Hatta bir kimse yolculuk gibi bir halde olursa halkın gözü önünde yemek yememesi icab eder. Ramazan-ı Şerifte lokanta açıldığı takdir de yolcu veya loğusa halinde olan kimseler yiyebilecekleri gibi mazereti olmayan kimseler de yiyebilirler ve bu sebeple mazereti olmayan kimselere yemek yedirmek süretiyle lokanta sahibi ile orada çalışan işçiler günaha girmiş olurlar. Ancak çocuklara yemek satmak veya iftar yemeğini hazırlamak ve oruç tutmakla mükellef olmayanlar için lokanta açıp çalıştırmanın bir mahsuru yoktur.Soru 5- Bir kimse vaktin gece olduğunu zan edip sahur yemeğini yer, bilehare fecirden sonra yemek yediğinin farkına varırsa orucuna bir helal gelir mi?

Cevap: Vaktin gece olduğunu zan edip sahur yemeğini yer, bilehare fecirden sonra yemek yediğinin farkına varırsa orucu bozulur. Ancak yaptığı işte kasıt olmadığı için günah sayılmaz. Orucunu gününe gün kaza eder.Soru 6- Oruçlu olan kimsenin, abdest esnasın da ağzına su verirken boğazına su kaçarsa orucu bozulur mu?

Cevap: Oruçlu olan kimsenin abdest esnasında ağzına su verirken boğazına su kaçarsa; oruçlu olduğunu hatırlamadan ağzına su almışsa ittifakla orucu bozulmaz. Oruçlu olduğunu hatırladığı takdirde ağzına su verirse Hanefi mezhebine göre orucu bozulur. Bilehare bir gün kaza etmek zorundadır.


Soru 7- Ramazan-ı Şerifte hasta olan kimse oruç tutmayabilir. Kuran-ı Kerim, hasta ve yolcu olan kimselere oruç tutmama ruhsatını vermiştir. Fakat oruç tutmamayı mubah kılan hastalığın ölçüsü nedir?

Cevap: Oruç tutmamayı mubah kılan hastalığın ölçüsünü fakihlerimiz şu şekilde beyan etmiştir.
1- Oruç tutmakla hasta olan kimsenin çok sıkıntı çekmesi
2- Oruçtan dolayı ölüm tehlikesinin bulunması
3- Oruçtan dolayı hastalığın artması veya şifanın gecikmesi
Bugün güvenilir doktorların beyanına göre oruç tutmamayı mubah kılan hastalıkların bazıları şunlardır:
1- Son safhada bulunan kalp hastalığı
2- Verem ve ciğer iltahabı hastalığı
3- Kanser hastalığı
4- Şiddetli böbrek iltahabı
5- İdrar yollarında iltahapla birlikte taşın bulunması
6- İleri safhada damar sertliği
7- Mide veya bağırsaklarda ülserin bulunması8- İleri safhada şeker hastalığı

şehvar 3

Hiç yorum yok: