11 Haziran, 2006

İLMİHAL

NAMAZ HAKKINDADIR

Malumdur’ki Allah Teala’yı tevhid,yani Onun varlığını, birliğini bilip tasdik etmek en büyük bir farizadır. Bundan sonra farzların en büyüğü, en mühimi namazdır.Namaz imanın alameti, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, Müminin miracıdır.Mümin bu sayede Hak-Teala’nın manevi huzuruna yükselir.Allah azze ve celle ile rabıtaya geçerek huzura erer.
Bütün hakiki dinler, insanlara namaz kılmalarını emr etmişlerdir.Sevgili Peygamberimiz as. ilk bisetlerinden itibaren namaz kılma kla mükellef bulunmuştu.Biri güneşin doğmasından evvel, diğeride güneşin batmasından sonra olmak üzere iki vakitti. Sonra Mirac gecesinde beş vakit olarak farz olmuştur.Kuran da ve Hadislerde namaza dair bir çok emirler ve tavsiyeler vardır ki, bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük bir ehemmiyet verdiğini gösterir.Ayet’te “Resul’üm! Sana Vahy olunan Kuran ayetlerini güz-elce oku ve namazı erkan ve adabına riayetle kıl, şüphe yok ki namaz; edebe namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işler-den meneder.Her halde Allah Teala’ın zikri –her ibadetten- daha büyüktür.Allah Teala bütün işlediklerinizi bilir.” Namaz ise büyük bir zikirdir. Bir Hadis’tede “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur Peygamberimiz as.
Namaz akıl, baliğ olan her Müslüman için muayyen vakitlerde eda etmesi gereken mühim bir farizadır.Müslümanlar yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla mükelleftir. On yaşına girdiği halde namaza başlamayan çocuğun, velisi tarafından (üç tokat tan ziyade olmamak üzere) el ile hafifçe dövmesi lazım gelir.İnsan bir kere düşünmeli, her an Allah Teala’nın binlerce nimetlerine, inayetlerine nail olmaktadır.Öyle Kerim, Rahim olan mabu’dumuzun nihayetsiz afiyetlerine karşı teşekkürde bulunmak icad etmez mi?. İşte insan, namaz yoluyla bu şükran borcunu ödemeye, mabudunun lütuflarını, nimetlerini nezih bir lisan ile yad ederek kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış olur.

Namaza Dair Bazı Tabirler:

Salat: Namaz demektir.Salat lügatta dua manasındadır.
Tekbir: Allahü ekber demektir.
Kıyam: Ayakta durmaktır.
Kıraat: Kur’anı Kerimden bir miktar okumaktır.
Rüku: Lügatta eğilmek demektir.Lisanı şeriatta; namazda kıraatten sonra eğilerek baş ile arkaya düz bir vaziyet vermektir.
Kavame: Rüku’dan kıyama kalkıp bir kere “Sübhane Rabbiyelazim” diyecek kadar durmaktır.
Secde: Namaz kılarken eğilerek yüzün bir miktarını Hak Teala’ya tazim için yere koymaktır.
Celse: İki secde arasında bir defa “sübhane Rabbiyelazim” denilecek kadar oturmaktır.
Ka’de: Namazda teşehhüt için, yani “ettehiyyatü”yü okumak için oturmaktır.
Rek’at: Namazın bölüklerinden her biri demektir.

Namazın farzları:

Namazın farzları onikidir.Bunların altısı daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır.

- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setri avret
4- Kibleyi istikbal
5- Vakit
6- Niyet

Diğer altısı da, namazın başlanğıcından itibaren bulunması gereken farzlardır.

1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kıraat
4- Rüku
5-Sücud
6- Kaide-i ahire(son oturuş) Devam edecek

MİNİ TEST:

1-)İman kelimesinin anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
a)Bilmek b)Tasdik etmek c)Anlamak d)Bağlanmak
2-)Beş büyük peygamberden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hz.Davut b)Hz.Nuh c)Hz.İsmail d)Hz.Adem
3-) “cennet’in anahtarı…”hadisinin devamı hangisidir?
a)Güzel ahlaktır b)Sadakadır c)Namazdır d)Kelime’yi şehadettır
4-)Hz.Davut Peygamberin oğlu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hz.Yahya b)Hz.Yakup c)Hz.Süleyman d)Hz.Şuayp
5-)İftitah Tekbir’i Namaz için nedir?
a)Sünnet b)Farz c)Vacip d)Nafile



Cevaplar:5-b) 3-c) 1-b) 4-c) 2-b)

Hiç yorum yok: