02 Nisan, 2010

Kendi halinde!!! Kendince!!! Dergi!!! Şehvar!!! Okuyun...

Zahm-ı aşka gelip merhem sarmağa
Ferhâd olup bir gün bağrın yarmağa
Kudretin yoğise Beyt'e varmağa
Gönül Beytullah'tır ziyaret eyle / Seyrani

Hiç yorum yok: