20 Mayıs, 2011

-İnşirah-


BİZ kalbini aç(ıp ferahlat)madık mı,
ve üzerinden yükü kaldırmadık mı,
o belini büken (yükü)?
Şerefini ve itibarını yükseltmedik mi?
Elbette her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır:
...Şüphesiz, her güçlükle bir kolaylık!
Öyleyse [sıkıntıdan] kurtulduğun zaman sağlam dur,
ve yalnız Rabbine sevgi ile yönel.

Resim / Salvador Dali

Hiç yorum yok: